Laadukas sähköinen oppimateriaali

Vuonna 2012 aloitteleva sähköinen kustannustalo nimeltä e-Oppi tilasi Edumendolta selvityksen aiheesta:
"Millainen on laadukas sähköinen oppimateriaali?"
Me toteutimme selvityksen tieteellisenä kirjallisuuskatsauksena ja e-Oppi rakensi alkuvaiheessa tuotteidensa pedagogisia ajatuksia selvityksen avulla.